Koučink v prostorách Rezidence -Klánovice

 • Potřebujete si ujasnit své osobní a pracovní cíle?
 • Nastala u Vás změna a potřebujete někoho, kdo by Vás podpořil?
 • Rekapitulujete svůj život a zvažujete jakým směrem se ubírat dál?
 • Rádi byste lépe pracovali se svými emocemi?
 • Chcete zlepšit své schopnosti a dovednosti v jakékoliv oblasti Vašeho života?
 • Chcete se vydat cestou sebepoznání?
 • Rádi byste oživili svůj životní stereotyp?
 • Chcete se posunout ve svém rozvoji a neustále mluví váš vnitřní kritik? 
 • Hodilo by se Vám lépe rozumět klientům/kolegům/přátelům a jejich chování?

Co si představit pod pojmem koučink?

Jedná se o efektivní metodu, díky které vede odborně kouč svého klienta, odhodlaného provést ve svém životě efektivní změnu. Klient sám stanoví svůj cíl a kouč je v průběhu proměny jeho průvodcem a pomáhá mu krok po kroku dosáhnout vytyčeného cíle. Mezi koučem a klientem je po dobu jejich spolupráce vzájemná důvěra.

Životní koučink se zaměřuje především na práci v oblasti životních situací.

Hlavní přínos koučování

 • Postupné sebezlepšování ve vybrané oblasti
 • Nalezení správného směru, načerpání nové energie
 • Zvýšení sebedůvěry ve své schopnosti a jejich plné využití
 • Objevení efektivního řešení aktuálních problémů

Kdy je ten správný čas najít si svého kouče?

 • V případě, že jste načerpali znalosti a chcete je začít správně aplikovat v praxi a nevíte jak na to
 • Potřebujete vybalancovat svůj pracovní a osobní život
 • Rádi byste učinili ve svém životě významnou změnu
 • V situacích, kde potřebujete najít vlastní řešení a obecná pravidla a doporučení nelze použít

Mými klienty jsou

 • Ti, kteří aktivně řeší svůj seberozvoj, rádi na sobě pracují a posunují se vpřed, a to v jakékoli oblasti svého života
 • Ti, kteří se ve svém životě ocitli v situaci, kdy cítí, že jim kouč pomůže najít tu správnou životní cestu, kterou sami v ten daný okamžik nevidí
 • Ti, kteří hledají cestu k překonání překážek či zvládnutí těžkých životních zkoušek. Pod odborným vedením kouče si sami hledají svou vlastí cestu k cíli. Přesně tu, která je pro ně na základě jejich vlastních pocitů ta správná.

 

Ing. Lenka Kameníčková

certifikovaný kouč

Tel: +420 774632020

Email: lenka@vaskouc.eu

„Koučink vnímám jako své životní poslání. Je to celé o pomoci druhým, což mě naplňuje. Při koučování věnuji veškerou svou pozornost klientovi a snažím se společně s ním objevit a rozvíjet to, co je pro něj nejdůležitější."